USG pediatryczne – przezciemiączkowe badanie mózgu niemowląt

Dodane przez admin

USG przezciemiączkowe jest bezinwazyjnym badaniem, które umożliwia ogląd struktur mózgu dziecka. Badanie to można wykonywać, dopóki ciemiączko nie ulegnie zrośnięciu. USG przezciemiączkowe nie wymaga żadnych specjalistycznych przygotowań ze strony rodziców dziecka.

USG pediatryczne –  podstawowe badanie mózgu u noworodka i małego dziecka

USG przezciemiączkowe jest jednym z podstawowych badań mózgu, które wykonuje się u noworodków. Z zasady można stwierdzić, iż jest to badanie bardziej precyzyjne niż rezonans magnetyczny. USG przezciemiączkowe jest łatwe do wykonania z uwagi na dużą dostępność gabinetów świadczących tego rodzaju usługi, a także możliwość przeprowadzenia badania nawet przy szpitalnym łóżku danego dziecka. Ponadto fale ultradźwiękowe nie są szkodliwe dla mózgu noworodka oraz nie wywołują żadnych zmian w jego strukturze. USG przezciemiączkowe jest badaniem wyjątkowo bezpiecznym, które nie powoduje żadnych dolegliwości bólowych ani innych skutków ubocznych mogących negatywnie wpłynąć na stan zdrowia tak małego dziecka, jakim jest noworodek.

Czy USG przezciemiączkowe można wykonać, gdy ciemiączko ulegnie skostnieniu?

Ograniczeniem w wykonaniu USG przezciemiączkowego jest jego skostnienie, dlatego też to badanie może być wykonywane u noworodków i niemowląt do 6 miesiąca życia. Po ukończeniu przez dziecko 6. miesiąca życia ciemiączko przednie zaczyna ulegać zmniejszeniu i stopniowemu zarastaniu. USG przezciemiączkowego nie wykonuje się u dzieci, które posiadają całkowicie zarośnięte ciemiączko przednie. 

Do badania należy używać odpowiedniej jakości aparatu. USG przezciemiączkowe powinno być przeprowadzane przez osobę mającą duże doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju badań diagnostycznych.

Co pozwala ocenić przezciemiączkowe badanie ultrasonograficzne? 

USG przezciemiączkowe jest zbliżone do innych badań ultrasonograficznych. Główka dziecka jest pokrywana specjalnym żelem, dzięki czemu głowica ultrasonografu lepiej przylega do skóry, a fale ultradźwiękowe nie są zniekształcone przez powietrze. Główka dziecka w trakcie badania powinna pozostać nieruchoma, zaś noworodek lub niemowlę może leżeć na brzuchu albo plecach lub też spoczywać na kolanach rodziców.

USG przezciemiączkowe pozwala na ocenę struktur anatomicznych względem ich wielkości, echogeniczności, echostruktury oraz ułożenia. Ponadto USG przezciemiączkowe pozwala na wykrycie guza mózgu u noworodków, ocenę występowania zmian ogniskowych, krwawień, a także wielkości i kształtu układu komorowego oraz przestrzeni płynowej na sklepistości mózgu. Tego rodzaju badanie często wykonywane jest u wcześniaków.

USG przezciemiączkowe – ocena neurologiczna wcześniaków

Zaleca się, aby dzieci urodzone przed terminem były diagnozowane poprzez USG przezciemiączkowe, ponieważ są one bardziej narażone na pojawienie się ciężkich i przewlekłych schorzeń neurologicznych, a także krwawienia wewnątrzczaszkowego. USG przezciemiączkowe jest także zalecane u tych noworodków, które doznały urazów okołoporodowych, zarówno w okolicach głowy, jak i tych związanych z poważnym niedotlenieniem. 

USG przezciemiączkowe jest również zalecane przy bardzo niskiej masie urodzeniowej dziecka, zbyt dużym obwodzie głowy, co może wskazywać na wodogłowie, a także przy zapaleniu opon mózgowych, zarówno przebytym, jak i w czasie podejrzenia występowania tego schorzenia. 

USG przezciemiączkowe jest bezpiecznym badaniem dla każdego noworodka oraz dziecka, u którego nie nastąpiło skostnienie ciemiączka. Dzięki badaniu można ocenić strukturę mózgu, a także wykryć poważne i zagrażające życiu oraz zdrowiu małego dziecka anomalie związane z jego układem neurologicznym.
Źródło: Gabinet USG – badanie USG Warszawa

Podobne wpisy