podziemny-zbiornik-na-gaz

Czy lepiej kupić naziemny czy podziemny zbiornik na gaz?

Dodane przez admin

Liczne warianty zbiorników przyprawiają o zawrót głowy. Ogrom informacji i decyzji do podjęcia może przytłaczać. Wybieramy odpowiednią pojemność zbiornika, wariant poziomy lub pionowy, a także naziemny bądź podziemny. Dodatkowo możemy kupić zbiornik zupełnie nowy lub używany. Jak w tym wszystkim się nie pogubić? Z pewnością przyda się pomoc i podpowiedź w kilku kwestiach. Przedstawiamy garść najważniejszych informacji i porad dotyczących wyboru pomiędzy naziemnym a podziemnym zbiornikiem na gaz.

Funkcja zbiornika na gaz

Zbiornik na gaz jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji gazowej zasilanej propanem. W maksymalnym uproszczeniu można powiedzieć, że pełni rolę swego rodzaju podajnika. Zbiornik na płynny gaz umieszczany jest na terenie działki wyposażonej w instalację gazową. Za pomocą zewnętrznej instalacji zostaje on podłączony do kotła na gaz zlokalizowanego wewnątrz budynku. Propan ze zbiornika do kotła jest pobierany automatycznie, w ilości niezbędnej do uzyskania i utrzymywania w pomieszczeniach oczekiwanej przez użytkownika temperatury.

Jest to nie tylko podajnik, który zaopatruje kocioł w niezbędne paliwo, ale także magazyn tego właśnie paliwa. Dlatego też nie jest konieczne przechowywanie opału w bezpośrednim sąsiedztwie pieca i samodzielne dbanie o dołożenie do kotła czy uzupełnienie podajnika. Wystarczy pamiętać o regularnym tankowaniu propanu, z reguły raz do roku, a cała reszta będzie odbywała się automatycznie.

Naziemny czy podziemny zbiornik na gaz – przepisy prawne

Zwykliśmy mówić, że to co dzieje się na naszej posesji zależy wyłącznie od nas. Innymi słowy „wolnoć, Tomku, w swoim domku”. Po części rzeczywiście tak jest. Ale w niektórych kwestiach, szczególnie budowlanych i dotyczących bezpieczeństwa musimy uwzględnić również obowiązujące przepisy i ustawodawstwo.

 

Lokalizowanie zbiorników na gaz propan wiąże się bezpośrednio z przepisami o bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Jeśli chodzi o prawo budowlane to zbiorniki na gaz o pojemności nieprzekraczającej 7000 litrów – zarówno naziemne, jak i podziemne, mogą być stawiane na działce w oparciu o samo zgłoszenie w urzędzie. Natomiast posadowienie większego zbiornika na gaz propan wymaga pozwolenia na budowę. Jeśli chodzi o wybór pomiędzy naziemnym i podziemnym zbiornikiem na gaz to wiąże się to z tym, gdzie będziemy mogli na swojej działce umieścić zbiornik.

Przepisy w tym zakresie, czyli Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określają pewne warunki. W rozporządzeniu tym znajdziemy informację o tym, jakie minimalne odległości musi zachować zbiornik na gaz od granicy działki, budynków mieszkalnych, usługowych, magazynowych czy gospodarczych, a także od studzienek kanalizacyjnych i poziomych rzutów linii wysokiego napięcia. Odległości te różnią się też nieco w zależności od pojemności zbiornika i są inne dla zbiorników naziemnych i inne dla zbiorników podziemnych.

Określone w rozporządzeniu minimalne dystanse są o połowę mniejsze dla podziemnych zbiorników na gaz niż dla ich naziemnych odpowiedników. W wielu przypadkach jest to główny wyznacznik podczas wyboru zbiornika naziemnego lub podziemnego, ponieważ wielkość działki może być pewnym ograniczeniem.

Gdzie sprawdzi się naziemny, a gdzie podziemny zbiornik na gaz?

Mając na uwadze wspomniane wyżej przepisy i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, specjaliści polecają zbiorniki podziemne na mniejsze działki. Najczęściej z powodu wymaganych minimalnych odległości na naziemne zbiorniki na propan mogą pozwolić sobie wyłącznie właściciele większych posesji. A co z wyjątkowo małymi działkami, gdzie prawidłowe posadowienie nawet podziemnego zbiornika nie jest możliwe? W takiej sytuacji rozwiązaniem jest wybór pionowego podziemnego zbiornika na gaz. Jest on wkopywany głębiej, ale w rzucie zajmuje mniejszą powierzchnię, więc jego wpasowanie w małą działkę zgodnie z przepisami jest wykonalne.

Warto zawsze indywidualnie podejść do sprawy i rozważyć wszystkie opcje i możliwości. Należy jednak pamiętać, że wszystkie warianty zbiorników na płynny propan są tak samo funkcjonalne i wydajne.

Podobne wpisy